Regulamin strony LubimyOgrody.pl Sp. z o.o.


Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest firma LubimyOgrody.pl Sp. z o.o. z siedzibą w: Kadzidło 41, 07-420 Kadzidło, wpisana do rejestru KRS 0000620589.
2. Administrator danych powierza dane podmiotom trzecim na podstawie stosownych umów zawartych z Procesorami Danych Osobowych.
3. Firma LubimyOgrody.pl Sp. z o.o. powierzone dane magazynuje i przechowuje z najwyższą starannością, aby zapobiec ich pozyskaniu i wykorzystaniu przez podmioty trzecie bez zgody właściciela.
4. Strona internetowa www.lubimyogrody.pl pozyskuje w sposób automatyczny dane statystyczne, dotyczące odwiedzających, do celów analizy oraz dostosowania strony i oferty.
5. Administrator danych przechowuje dane osobowe na serwerach zewnętrznych, opatrzonych odpowiednimi certyfikatami, zapobiegającymi dostęp osobom postronnym.
6. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez firmę LubimyOgrody.pl Sp. z o.o. albo osoby przetwarzające, z którymi firma ściśle współpracuje.
7. W każdej chwili właściciel danych osobowych może skierować prośbę o usunięcie swoich danych osobowych z wszelkich baz administratora. Powinien to zrobić za pomocą wiadomości mailowej, wysłanej na adres: biuro@lubimyogrody.pl. Administrator zobowiązuje się usunąć dane z wszystkich baz w przeciągu 14 dni od daty otrzymania prośby.
8. Powierzone dane firmie LubimyOgrody.pl Sp. z o.o. mogą zostać wykorzystane w następującej formie:
-w celu realizacji umowy,
-w celach marketingowych,
-w celu realizacji kampanii informacyjnych .
9. Właściciel danych osobowych podaje dane w sposób dobrowolny, aczkolwiek nie podanie takich danych może uniemożliwić kontakt lub realizację umowy.
10. Firma LubimyOgrody Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość przechowywania danych osobowych nawet po wykonaniu, zerwaniu lub unieważnieniu umowy, na potrzeby ewentualnych roszczeń. Dane w takim przypadku nie mogą być usunięte wcześniej, niż po upływie terminu przedawnienia roszczeń.
11. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom, aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
12. W każdej chwili właściciel danych osobowych może skierować skargę do PUODO, zgodnie z obowiązującym prawem.